Nieuws:

Teaching Lab nu open voor IT-Circle

tags: Kennisbijeenkomsten

Onlangs opende TU Delft haar deuren van het Teaching Lab* voor de IT-Circle.
Het teaching lab is de experimenteer- en testomgeving voor alle docenten van de TU Delft. Een laboratorium waar je als docent kunt experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs of hulpmiddelen. Hier probeert men nieuwe opdrachten, verbeterde manieren van lesgeven of de implementatie van een nieuw educatief concept uit. Allemaal met professionele (technische en didactische) ondersteuning. 

Voor alle leden van de IT-Circle - en vanuit het gedachtegoed van de IT-Circle - geldt dat samenwerken een van de belangrijke punten is in het succesvol uitvoeren van projecten, sessies en kennisontwikkeling. Zowel voor medewerkers als de organisatie waar ze werken. Omdat binnen Teaching Lab onderzocht wordt hoe samenwerken in een nieuwe vorm kan worden gedaan was het een mooie gelegenheid om dit te mogen ervaren. 

Vanuit alle IT-Circle windstreken waren er geinteresseerden die met name op het samenwerkingsvlak erg nieuwsgierig waren naar wat TU Delft daarin heeft neergezet. Maar voordat de handen uit de mouwen gingen gaf Jan Henk van der Werff (Business Development Manger) een mooi inzicht in wat TU Delft biedt aan samenwerking op het gebied van onderwijs. Hoe stel je dit beschikbaar voor mensen die daar niet altijd de beschikking over hebben? En wat zijn de nieuwe manieren van kennisdelen? Wat werkt wel en wat werkt niet? 

Daarna zijn we door Piet van der Zanden (AV Expert TU Delft) actief geinspireerd in hoe TU Delt de toekomst van samenwerken ziet. Welke tooling is beschikbaar, wat werkt wel en wat werkt niet. Hoe dit proefondervindelijk uit te zoeken? Zeer interessant, ook voor private ondernemingen, waarin learning en samenwerken een steeds belangrijke positie inneemt.
Een informatieve sessie, met name voor de nieuwe rollen binnen het IT landschap zoals p
robleemoplossers, veranderaars, coaches, trainers, HR managers, workshopbegeleiders. 

* Bij het Teaching Lab staat een proefopstelling dat het creatieve denkproces ondersteunt. Het is een interactieve muur waarop iemands interne denkproces wordt gevisualiseerd. Het helpt om gedachten te externaliseren en aan andere teamleden te presenteren zodat zij hun ‘mindset’ kunnen afstemmen op jouw gedachte. Zo worden persoonlijke begrippenkaders en afwijkend vakjargon, die onbedoeld belemmerend werken in gangbare overlegstructuren, ‘platgeslagen’ waarmee efficiënte uitwisseling plaatsvindt. Meer informatie >>

Deelnemen aan RDIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact