Nieuws:

Round Table Business Intelligence bij TU Delft

tags: Kennisbijeenkomsten

Hoe maak je van je informatievoorzieningsplan een succes?

Vorig jaar is er onder leiding van de werkgroep BI van TU Delft een roadmap opgeleverd voor de implementatie van een nieuw informatievoorzieningsplan. Dit vanuit de wens om de informatievoorziening robuuster, flexibeler, betrouwbaarder en schaalbaarder te maken.

Deze professionaliseringslag brengt een aantal vraagstukken met zich mee: ‘hoe identificeer je de informatiebehoefte bij de eindgebruikers’, ‘hoeveel self-service kun je deze doelgroepen bieden en welke mogelijkheden hebben zij om daadwerkelijk met deze data aan de slag te gaan.’

Om antwoorden te vinden op deze vragen heeft de Rotterdam/Den Haag IT Circle op verzoek van René Haverslag, ‎Beleidsmedewerker Strategic Development bij TU Delft, een aantal organisaties uitgenodigd om in een round table hierover van gedachten te wisselen.

Tijdens de discussie bleek al snel dat er niet één waarheid is, maar dat er verschillende invalshoeken zijn om deze problematiek aan te vliegen. Alleen al op het gebied van tooling zijn er grote verschillen, de een werkt graag met Power BI terwijl de andere weer gebruik maakt van Oracle BI of Qlik Sense.

Een van de grote uitdagingen bij een succesvolle implementatie is de verschillende eindgebruikers goed gebruik te laten maken van data en tooling en ervoor te zorgen dat de gebruikte data volledig is en klopt. Zowel het trainen van eindgebruikers en met hen in gesprek gaan over de behoefte zijn zeer belangrijk voor een succesvolle informatievoorziening. Hierbij is het ook van belang ambassadeurs in de organisatie te vinden en een gedegen plan te maken hoeveel selfservice welke eindgebruikers krijgen. Zo maakt SSC-ICT een onderscheid in groepen die alleen basisfuncties kunnen gebruiken en eindgebruikers die zelf complete rapportages kunnen maken.

Gedurende de hele ochtend hebben de Hogeschool Utrecht, Inholland, SSC-ICT, TU Delft en het UWV best practices en ideeën gedeeld over vraagstukken rondom Business Intelligence en eindgebruikers. Hoewel er voor zulke complexe vragen niet altijd sluitende antwoorden te vinden zijn, gaven alle deelnemers toch aan met de nieuwe invalshoeken aan de slag te kunnen. Kortom, een leuke en inspirerende ochtend!

Deelnemen aan RDIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact