CBS

tags: Deelnemers

Overal in de samenleving groeit de vraag naar betrouwbare, hoogkwalitatieve statistieken en data, voor onderbouwing en verantwoording van besluitvorming. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid beschikbare data explosief toe. Door die complexiteit en de groeiende information overload is het voor iedereen steeds moeilijker om zelf vast te kunnen stellen welke informatie kwalitatief goed en betrouwbaar is

Met data en statistiek ondersteunt het CBS de democratische rechtsstaat en bevordert het effectieve besluitvorming om de welvaart en het welzijn van mensen te vergroten. Dit doen we door statistische informatie te produceren en te communiceren die noodzakelijk is voor het verkrijgen van het diepgaand inzicht in maatschappelijke fenomenen en het beantwoorden van (beleids)vragen.  Het CBS doet dit samen met nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs.

Het CBS is daarmee uitgegroeid tot een innovatieve onderzoeksorganisatie die feitelijke inzichten biedt op alle belangrijke thema’s die spelen in de samenleving. Op basis daarvan kunnen debatten gevoerd worden en kan besluitvorming plaatsvinden. Het CBS stelt de informatie voor iedereen beschikbaar, zoals andere overheden, politiek, wetenschap, bedrijfsleven en media.

Statistici willen steeds sneller en toch veilig met méér data kunnen werken. Flexibeler en actueler, op kantoor en elders. Net als bij alle andere organisaties is IT voor het CBS in alle facetten cruciaal: voor de dagelijkse productie en, voor het faciliteren van de continue behoefte aan vernieuwing: samen steeds beter, slimmer en slagvaardiger worden.

De thema’s voor IT bij het CBS zijn: veilige verbindingen, superieure rekenkracht en voldoende opslag, snellere ontwikkeling van 'fit-for-purpose' toepassingen, innovatie en vooral optimale samenwerking in nieuwe werkvormen. Daarnaast ontstaan ook nieuwe samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld op regionaal niveau, ook dit vraagt om optimale IT voorzieningen.

Deelnemen aan RDIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact