SSC-ICT

tags: Deelnemers

We zijn onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het Rijk en bedienen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Werken bij ons betekent samenwerken aan grootschalige, complexe ICT-projecten met een grote maatschappelijke impact. We groeien en hebben heel veel verscheidenheid in huis. Professionals kunnen bij ons dan ook uiteenlopende ambities waarmaken.

We ondersteunen meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices van acht verschillende ministeries en 24/7 op ruim 140 ambassadeposten over de gehele wereld. Maar we doen veel meer. Denk aan de ontwikkeling en het beheer van financiële systemen en HR-services van het Rijk met tienduizenden gebruikers, het runnen van een state of the art overheidsdatacenter en 260 ICT-projecten waaronder internationale evenementen zoals het EU-voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

Deelnemen aan RDIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact